Category Archives: Uncategorized

VERHUISBERICHT

Na een (jaren) lange voorbereiding-fase gaat het er nu toch echt van komen. We gaan per 1 april verhuizen naar ons mooie nieuwe gebouw “medisch centrum Doggersbank”. Samen met 3 collega huisartsen, J.J. van Leeuwen, I.R.Ong en L.W.F. Bouterse (GHZ) betrekken we de 2e etage.

 

per 1 april ons nieuwe adres:

Huisartsenpraktijk B. Mohamad

Doggersbank 53 k – 2eetage

3192DA Hoogvliet

Tel: 010-4160205

 

Parkeren

Parkeren kan naast de campus aan de noordzijde van de metrolijn. Voor patiënten/bezoekers die slechter ter been zijn hebben we parkeerplaatsen aan de achterkant van ons gebouw gereserveerd.

De ontvangstbalie

De baliemedewerkster kan u van dienst zijn met het aannemen van herhaalrecepten en maken van niet spoedeisende afspraken. Uw eigen assistente kan u per telefoon bereiken zoals gewoonlijk voor advies, opvragen uitslagen en het maken van afspraken.

Het assistentenspreekuur
Bij de assistente kunt u een afspraak maken voor kleine medische handelingen:

wondverzorging/ hechtingen verwijderen/ injecties/ oren uitspuiten/ wratten aanstippen / uitstrijkje maken voor het bevolkingsonderzoek / bloeddrukcontrole / urine-onderzoek /24-uurs bloeddrukmeting/ECG (hartfilmpje)

Nieuwe medewerkers

Met ingang van 1 juni zal Razia Samodhi (doktersassistente) ons team komen versterken.

Debbie Roodkerk is onze nieuwe baliemedewerkster voor de huisartsen op de 2eetage. Zij zal de doktersassistenten ondersteunen bij algemene vragen, het maken van vervolgafspraken, ophalen van verwijsbrieven en het in ontvangst nemen van materiaal. Voor het doen van urineonderzoek vragen we u een formulier in te vullen.

Praktijkondersteuning

Mw. K.Dijkstra, POH-S/verpleegkundige, houdt zelfstandig spreekuur. Zij begeleidt en controleert mensen met chronische ziekten zoals diabetes mellitus, hypertensie/hart- en vaatziekten en astma/COPD.

Mw. T. Brand, POH-GGZ, ze ondersteunt de huisartsen bij de begeleiding en behandeling van psychische klachten. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst, somberheid, slapeloosheid, spanningen thuis of op het werk, opvoedingsvragen. Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Aangezien het om huisartsenzorg gaat is deze zorg ook vrij van eigen risico.

Digitale gegevensuitwisseling (LSP)

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts (en apotheek) door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Op dit moment kunnen huisartsen, huisartsenposten, apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten -na uw toestemming- gebruikmaken van het LSP.

Meer informatie kunt u vinden op www.vzvz.nl

U kunt uw toestemming of weigering aan ons doorgeven middels het toestemmingsformulier en ingevuld bij de balie inleveren of opsturen via e-mail.

Bloedprikpost van star-shl

Op de begane grond van het medisch centrum Doggersbank wordt een nieuwe prikpost van star-shl gevestigd.

Bloedprikken: iedere werkdag van 8:00 – 10:00 (zonder afspraak). Neem uw ID-bewijs mee

Inleveren materiaal: op de begane grond naast de prikpost komt de mogelijkheid om materiaal in te leveren tussen 8:00-17:30

 

Communicatie met de praktijk

Wij proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Daarom vragen wij u:

  • te bellen in plaats van langs te komen voor vragen en afspraken
  • voor het maken van een afspraakte bellen in de ochtend, tussen 8:00-11:00, of uw afspraak online in te plannen
  • in de middag te bellen vooruitslagen, tussen 14:00-16:00
  • in de ochtend langs te komen voor urineonderzoek
  • herhaalreceptente bestellen via de receptenlijnof via de website
  • voor zelfzorgadvies te kijken op www.thuisarts.nl
  • administratieve zaken te mailen naar………

Online afspraken maken

Sinds korte tijd werkt onze praktijk met mijngezondheid.net , via deze website is het mogelijk om online afspraken te maken, e-consult aan te vragen en herhaalrecepten te bestellen.